Politika e privatësisë

866payless LTD (“866payless“) drejton këtë faqe dhe mund të operojë faqe të tjera interneti. Eshte 866payless politika për të respektuar privatësinë tuaj në lidhje me çdo informacion që mund të mbledhim gjatë funksionimit të faqeve tona të internetit.

Vizitorët e faqes në internet

Ashtu si shumica e operatorëve të faqeve të internetit, 866payless mbledh informacione jo-identifikuese të llojit që zakonisht vënë në dispozicion shfletuesit dhe serverët e uebit, të tilla si lloji i shfletuesit, preferencat e gjuhës, siti referues dhe data dhe ora e çdo kërkese të vizitorit. 866paylessQëllimi i mbledhjes së informacionit jo-personal identifikues është të kuptojë më mirë se si 866payless vizitorët përdorin faqen e saj. Nga koha ne kohe, 866payless mund të publikojë informacione jo-identifikuese në tërësi, p.sh., duke publikuar një raport mbi tendencat në përdorimin e faqes së saj të internetit.

866payless mbledh gjithashtu informacione potencialisht identifikuese personale si adresat e Protokollit të Internetit (IP) për përdoruesit e regjistruar dhe për përdoruesit që lënë komente në këtë blog/sajt. 866payless zbulon vetëm adresat IP të përdoruesve dhe komentuesve të regjistruar në të njëjtat rrethana që përdor dhe zbulon informacion personal identifikues siç përshkruhet më poshtë, përveç që adresat IP të komentuesit dhe adresat e emailit janë të dukshme dhe u zbulohen administratorëve të blogut/faqes ku ishte komenti majtas.

Mbledhja e Informacionit Personal-Identifikimi

Vizitorë të caktuar në 866payless faqet e internetit zgjedhin të ndërveprojnë me 866payless në mënyra që kërkojnë 866payless për të mbledhur informacion personal-identifikues. Sasia dhe lloji i informacionit që 866payless mbledhja varet nga natyra e ndërveprimit. Për shembull, ne kërkojmë nga vizitorët që regjistrohen në këtë faqe interneti të japin një emër përdoruesi dhe adresë emaili. Ata që angazhohen në transaksione me 866payless kërkohet të japin informacion shtesë, duke përfshirë sipas nevojës informacionin personal dhe financiar të kërkuar për të përpunuar ato transaksione. Në cdo rast, 866payless mbledh një informacion të tillë vetëm për aq sa është e nevojshme ose e përshtatshme për të përmbushur qëllimin e ndërveprimit të vizitorit me të866payless. 866payless nuk zbulon informacion personal identifikues përveç siç përshkruhet më poshtë. Dhe vizitorët gjithmonë mund të refuzojnë të japin informacione identifikuese personale, me paralajmërimin se mund t’i pengojë ata të përfshihen në disa aktivitete të lidhura me uebsajtin.

Statistikat e Përmbledhura

866payless mund të mbledhë statistika rreth sjelljes së vizitorëve në faqet e saj të internetit. 866payless mund ta shfaqë këtë informacion publikisht ose t’ua japë të tjerëve. Megjithatë, 866payless nuk zbulon informacion personal identifikues përveç siç përshkruhet më poshtë.

Mbrojtja e informacioneve të caktuara identifikuese personale

866payless zbulon informacione potencialisht identifikuese dhe identifikuese personale vetëm atyre të punonjësve të saj, kontraktorëve dhe organizatave të lidhura që (i) duhet ta dinë atë informacion në mënyrë që ta përpunojnë atë në 866payless në emër ose për të ofruar shërbime të disponueshme në 866payless faqet e internetit, dhe (ii) që kanë rënë dakord të mos ua zbulojnë atë të tjerëve. Disa nga ata punonjës, kontraktorë dhe organizata të lidhura mund të ndodhen jashtë vendit tuaj; duke përdorur 866payless faqet e internetit, ju pranoni transferimin e një informacioni të tillë tek ata. 866payless nuk do të marrë me qira apo shesë informacione potencialisht identifikuese dhe identifikuese personale askujt. Përveç punonjësve të tij, kontraktorëve dhe organizatave të lidhura, siç përshkruhet më sipër, 866payless zbulon informacione potencialisht identifikuese dhe identifikuese personale vetëm në përgjigje të një thirrjeje, urdhri gjykate ose një kërkese tjetër qeveritare, ose kur 866payless beson me mirëbesim se zbulimi është në mënyrë të arsyeshme i nevojshëm për të mbrojtur pronën ose të drejtat e 866payless, palët e treta ose publiku në përgjithësi. Nëse jeni përdorues i regjistruar i një 866payless faqen e internetit dhe kanë furnizuar tuajin adresën e emailit, 866payless herë pas here mund t’ju dërgojë një email për t’ju treguar për veçoritë e reja, për të kërkuar komentet tuaja ose thjesht për t’ju mbajtur të përditësuar me atë që po ndodh me 866payless dhe produktet tona. Nëse na dërgoni një kërkesë (për shembull me email ose nëpërmjet një prej mekanizmave tanë të komenteve), ne rezervojmë të drejtën ta publikojmë atë për të na ndihmuar të sqarojmë ose t’i përgjigjemi kërkesës tuaj ose për të na ndihmuar të mbështesim përdoruesit e tjerë. 866payless merr të gjitha masat në mënyrë të arsyeshme të nevojshme për të mbrojtur kundër aksesit, përdorimit, ndryshimit ose shkatërrimit të paautorizuar të informacionit potencialisht identifikues personal dhe personal.

Biskota

Një cookie është një varg informacioni që një faqe interneti ruan në kompjuterin e një vizitori dhe që shfletuesi i vizitorit ia ofron sajtit sa herë që vizitori kthehet. 866payless përdor cookies për të ndihmuar 866payless identifikoni dhe gjurmoni vizitorët, përdorimin e tyre 866payless uebsajti dhe preferencat e tyre të aksesit në uebfaqe.866payless Vizitorët të cilët nuk dëshirojnë të vendosin skedarë cookie në kompjuterët e tyre duhet të vendosin shfletuesit e tyre që të refuzojnë skedarët para përdorimit 866payless faqet e internetit, me të metën që disa veçori të 866payless faqet e internetit mund të mos funksionojnë siç duhet pa ndihmën e cookies.

Transferet e biznesit

Nëse 866paylessose në thelb të gjitha aktivet e saj, janë blerë, ose në rast të pamundur që 866payless del jashtë biznesit ose hyn në falimentim, informacioni i përdoruesit do të ishte një nga aktivet që transferohet ose blihet nga një palë e tretë. Ju e pranoni se transferime të tilla mund të ndodhin dhe se çdo blerës i 866payless mund të vazhdojë të përdorë informacionin tuaj personal siç përcaktohet në këtë politikë.

Reklamat

Reklamat që shfaqen në cilindo nga faqet tona të internetit mund t’u dorëzohen përdoruesve nga partnerë reklamues, të cilët mund të vendosin kuki. Këto cookie lejojnë serverin e reklamave të njohë kompjuterin tuaj sa herë që ju dërgon një reklamë në internet për të përpiluar informacione për ju ose të tjerët që përdorin kompjuterin tuaj. Ky informacion lejon rrjetet e reklamave që, ndër të tjera, të ofrojnë reklama të synuara që ata besojnë se do të jenë më me interes për ju. Kjo politikë e privatësisë mbulon përdorimin e cookies nga 866payless dhe nuk mbulon përdorimin e cookies nga ndonjë reklamues.

Ndryshimet e politikës së privatësisë

Edhe pse shumica e ndryshimeve ka të ngjarë të jenë të vogla, 866payless mund të ndryshojë politikën e tij të privatësisë herë pas here, dhe brenda 866payless diskrecioni i vetëm. 866payless inkurajon vizitorët që ta kontrollojnë shpesh këtë faqe për çdo ndryshim në Politikën e saj të Privatësisë. Nëse keni një llogari në këtë faqe interneti, mund të merrni gjithashtu një sinjalizim që ju informon për këto ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj faqeje pas çdo ndryshimi në këtë Politikë të Privatësisë do të përbëjë pranimin tuaj të një ndryshimi të tillë.

Mediavine Reklamim Programatik

Për informacion në lidhje me mbledhjen e të dhënave nga partnerët e reklamave të Mediavine, duke përfshirë mënyrën se si të tërhiqeni nga mbledhja e të dhënave, ju lutemi klikoni këtu: https://www.mediavine.com/ad-partners/

Reklamimi programor Mediavine (Ver 1.1)

Faqja e internetit punon me Mediavine për të menaxhuar reklamat e bazuara në interes të palëve të treta që shfaqen në uebsajt. Mediavine shërben përmbajtje dhe reklama kur ju vizitoni faqen e internetit, e cila mund të përdorë cookie të palëve të para dhe të palëve të treta. Një cookie është një skedar i vogël teksti që dërgohet në kompjuterin tuaj ose pajisjen celulare (i referuar në këtë politikë si “pajisje”) nga serveri i uebit, në mënyrë që një faqe interneti të mund të mbajë mend disa informacione rreth aktivitetit tuaj të shfletimit në sajt.

Kukit e palës së parë krijohen nga faqja e internetit që po vizitoni. Një cookie e palës së tretë përdoret shpesh në reklamat e sjelljes dhe analitikën dhe krijohet nga një domen tjetër përveç faqes së internetit që po vizitoni. Kukit e palëve të treta, etiketat, piksele, beacons dhe teknologji të tjera të ngjashme (bashkë, “Etiketat”) mund të vendosen në faqen e internetit për të monitoruar ndërveprimin me përmbajtjen e reklamave dhe për të synuar dhe optimizuar reklamat. Çdo shfletues interneti ka funksionalitet në mënyrë që të mund të bllokoni skedarët e parë dhe të palëve të treta dhe të pastroni cache-in e shfletuesit tuaj. Veçoria “ndihmë” e shiritit të menysë në shumicën e shfletuesve do t’ju tregojë se si të ndaloni pranimin e skedarëve të rinj, si të merrni njoftime për skedarët e rinj, si të çaktivizoni skedarët ekzistues dhe si të pastroni cache-in e shfletuesit tuaj. Për më shumë informacion rreth cookies dhe si t’i çaktivizoni ato, mund të konsultoni informacionin në Gjithçka Rreth Cookies.

Pa cookie, ju mund të mos jeni në gjendje të përfitoni plotësisht nga përmbajtja dhe veçoritë e sajtit. Ju lutemi vini re se refuzimi i cookies nuk do të thotë se nuk do të shihni më reklama kur të vizitoni faqen tonë. Në rast se tërhiqeni, do të shihni ende reklama jo të personalizuara në faqen e internetit.

Faqja e internetit mbledh të dhënat e mëposhtme duke përdorur një cookie kur shërben reklama të personalizuara:

  • Adresa IP
  • Lloji i sistemit operativ
  • Versioni i sistemit operativ
  • Lloji i pajisjes
  • Gjuha e faqes së internetit
  • Lloji i shfletuesit të internetit
  • Email (në formë hash)

Partnerët Mediavine (kompanitë e listuara më poshtë me të cilat Mediavine ndan të dhëna) mund t’i përdorin gjithashtu këto të dhëna për të lidhur me informacione të tjera të përdoruesit fundor që partneri ka mbledhur në mënyrë të pavarur për të ofruar reklama të synuara. Partnerët Mediavine gjithashtu mund të mbledhin veçmas të dhëna për përdoruesit fundorë nga burime të tjera, të tilla si ID-të ose pikselët e reklamave, dhe t’i lidhin ato të dhëna me të dhënat e mbledhura nga botuesit Mediavine në mënyrë që të ofrojnë reklama të bazuara në interes në përvojën tuaj në internet, duke përfshirë pajisjet, shfletuesit dhe aplikacionet . Këto të dhëna përfshijnë të dhënat e përdorimit, informacionin e kukive, informacionin e pajisjes, informacionin në lidhje me ndërveprimet midis përdoruesve dhe reklamave dhe faqeve të internetit, të dhënat e vendndodhjes, të dhënat e trafikut dhe informacionin rreth burimit të referimit të një vizitori në një uebsajt të caktuar. Partnerët Mediavine mund të krijojnë gjithashtu ID unike për të krijuar segmente të audiencës, të cilat përdoren për të ofruar reklama të synuara.

Nëse dëshironi më shumë informacion rreth kësaj praktike dhe të dini zgjedhjet tuaja për të zgjedhur ose hequr dorë nga ky koleksion të dhënash, ju lutemi vizitoni Faqja e tërheqjes së Iniciativës Kombëtare të Reklamimit. Ju gjithashtu mund të vizitoni Faqja e internetit e Aleancës së Reklamimit Dixhital dhe Uebfaqja e Iniciativës për Reklamim në Rrjet për të mësuar më shumë informacion rreth reklamave të bazuara në interes. Mund të shkarkoni aplikacionin AppChoices në Aplikacioni AppChoices i Aleancës së Reklamimit Dixhital të tërhiqesh në lidhje me aplikacionet celulare ose të përdorësh kontrollet e platformës në pajisjen tënde celulare për të hequr dorë.

Për informacion specifik rreth Mediavine Partners, të dhënat që mbledh secili dhe mbledhjen e të dhënave të tyre dhe politikat e privatësisë, ju lutemi vizitoni Partnerët Mediavine.